22 de desembre de 2010

DOCUMENT:"CARTA DE JOAN FUSTER"

11 de setembre de 1981: en el domicili de Joan Fuster a Sueca, esclaten dos artefactes que no van ocasionar danys personals a l'escriptor, però sí al seu habitatge i  biblioteca.
La indignació  i la solidaritat s'escampa per tot arreu. A Potries, des de la "Biblioteca Centre de Joventut" (que poc després es convertiria en l'a.c.Casa Clara) se li envia un telegrama de suport.
Setmanes més tard rebem una nota d'agraiment escrita i signada pel mateix Joan Fuster i que ací us mostrem. La carta, que amb els anys s'ha convertit en un document,  porta el matasegell de Correus a Sueca, el 10 de desembre de 1981.