29 d’abril de 2010

AIGUA, DE MONTIXELVO A POTRIES.

 En febrer, dedicàvem un article a la ruta de l’aigua de Potries (recentment senyalitzada) amb la qual ens sentim molt identificats, símbol del nostre poble. Doncs be, resulta que n´hi han més rutes  de l'aigua… com n’hi han més porrats de Sant Blai. A Montixelvo, Vall d’Albaida, tenen una ruta molt singular, que aprofita les fonts , mines d’aigua i barrancs, canalitzanla amb aqüeductes inclosos en grans basses, que aprofiten molins, riu raus, cultius, etc. Aquest diumenge 25 d’abril, gaudirem d’una volteta agradable i fresca, vorejant la falda de la serra, per una SL homologada per a excursionistes, molt ben senyalitzada i explicada. Us deixem l’enllaç de l’Ajuntament:
Per cert, coneixerem l’Alcalde, que casualment estava guiant una nombrosa excursió. Li parlarem de la ruta de Potries, i ell la de Montixelvo. L’hem convidat a compartir amb nosaltres la jornada del proper 23 de maig. Farem la nostra Ruta de l’Aigua, les sèquies, el riu, els partidors... i dinarem tots junts a l’ombra de la figuera que n’hi ha a la Casa Clara, el partidor d'aigua de la ruta que ens dona el nom des de 1.982.